Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

lathea
15:19
Reposted fromgruetze gruetze viakjuik kjuik
lathea
15:19
7793 187a
Reposted fromSanthe Santhe viaAmericanlover Americanlover
lathea
15:18
8822 e3b5
Reposted fromnazarena nazarena viaAmericanlover Americanlover
lathea
15:18
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viairmelin irmelin
lathea
15:15
8809 6704
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaDagarhen Dagarhen
lathea
15:14
3321 b4fa
Reposted fromhissyfit hissyfit viairmelin irmelin
lathea
15:14
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
lathea
15:14
7278 094a 800
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
lathea
15:13
7703 5581
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viairmelin irmelin
lathea
15:13
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viairmelin irmelin
lathea
15:07

Dla innych bywamy jazdami próbnymi, trofeami, wyzwaniami albo dodatkami, które uzupełniają ich tygodnie, jak listek mięty na serniku malinowym. Czasem jesteśmy polisą ubezpieczeniową, a innym razem rollercosterem, na którym można zapomnieć o podatkach, zmarszczkach i szefie, który jest dupkiem. Dla kogoś jesteśmy słońcem, wokół którego krążą myśli o trzeciej nad ranem. Zdarza nam się być niezobowiązującą rozrywką, późniejszym wyrzutem sumienia, wspomnieniem, o którym nie powie się nikomu albo bolesnym kopniakiem, który mówi: „Hej! Dojrzej!”. Jesteśmy okruchami cudzych historii, supportami przed główną gwiazdą festiwalu ich życia, szkiełkami kręcącymi się w kalejdoskopie kawiarni, ulic, galerii handlowych i klubów.

Na koniec, bywamy też dla kogoś wszystkim.

— Volantification
lathea
15:06
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu. 
- Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem.
Reposted fromchocoway chocoway viaAmericanlover Americanlover
lathea
15:06
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover
lathea
15:05
3416 1dc0 800
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaDagarhen Dagarhen

April 16 2018

lathea
10:23
1843 febd
Reposted fromGIFer GIFer viajme jme
lathea
10:23
Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś śpiąc, wiesz, synuś, że my przesypiamy połowę życia? I tym wszystkim śpiochom takim jak ty pokazuje się w piekle, co mogli w życiu osiągnąć, gdyby budzili się w porę.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
lathea
10:10
6185 0d51 800
90s Avengers
lathea
10:07
8885 78e4
Reposted fromhagis hagis viaDagarhen Dagarhen
lathea
10:07
lathea
10:06
6540 be1c 800
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viaDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl