Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

lathea
18:36
18:35
8820 8622

blluish:

welcometoyouredoom:

A book crystallized in the ocean

oh mood

Reposted fromcaptainlyra captainlyra viaorangeugarte orangeugarte
lathea
18:33
8453 1045
Reposted frombearded bearded viaorangeugarte orangeugarte
lathea
18:32
4458 7577 800
Reposted fromhagis hagis viaorangeugarte orangeugarte
lathea
18:32
3884 76cd
Reposted fromgreenfox greenfox viaorangeugarte orangeugarte
lathea
18:30
lathea
18:26
Nie jesteś warta wiersza.
To dopiero początek,
ale muszę już kończyć,
żebyś nie pomyślała,
że to wiersz.

Nie jesteś warta wiersza,
ale mam ci jeszcze coś do powiedzenia
i muszę to spisać, bo nigdy nie słuchasz
tego, co mówię i może pomyślisz jeszcze,
że to jednak jest wiersz.

Wiersz nie jest wart ciebie,
bo o takich dziewczynach pisze się książki 
albo kręci się filmy, a ty masz to gdzieś, 
kochanie. Mogę ci mówić kochanie czy mogę
ci wmówić kochanie? Przechodzisz obojętnie 
obok wszystkiego. Przechodzisz ludzkie pojęcie 
perfekcji. Tylko nie mów nikomu,
że to wiesz.
— Maria Goniewicz - ***
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaxannabelle xannabelle
lathea
18:25


it could be worse
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
lathea
18:25
6149 dc28
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy

January 12 2018

lathea
14:25
1879 fb9c
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaxannabelle xannabelle
lathea
14:23
3333 b959

January 11 2018

09:52
lathea
09:51
2077 633e
Reposted frombiru biru viadarksideofthemoon darksideofthemoon
09:50
1892 fd3b
Reposted fromidiod idiod viadarksideofthemoon darksideofthemoon
lathea
09:49

January 08 2018

10:34
3189 2e49
Reposted fromsavatage savatage viacornymistick cornymistick
lathea
09:54
lathea
09:52
8691 13bc
Reposted fromgruetze gruetze viastrzepy strzepy
lathea
09:51
8951 cc63 800
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
lathea
09:48
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl